Uppslagsverk

C

Cellgrupp A6

Locus coeruleus complexet

Cellgrupp A6cg, Nucleus subcoeruleus, cellgrupp A6sc,

Tillhör den noradrenalinproducerande cellgruppen.

Cellgrupp A6 ligger, en grupp på höger sida och en på vänster sida, i övre delen av pons. De noradrenalinproducerande neuronen ligger koncentrerade i locus coeruleus som är centrala nervsystemets noradrenerga centrum.

Den koncentrerade massan av noradrenalinproducerande neuron i själva locus coeruleus avger tre utlöpare:
1/ rostralt in i PAG (cellgrupp A6cg),
2/ caudalt som cellgrupp A4 samt
3/ ventralt i form av det subcoeruliska området (nucleus subcoeruleus, cellgrupp A6sc).
Locus coeruleus tillsammans med sina tre utlöpare sammanfattas som "locus coeruleus complexet".
...