Uppslagsverket

C

Cellgrupp A4

Cellgrupp A4

Tillhör den noradrenalinproducerande cellgruppen.

Cellgrupp A4 ligger som en tunn sträng i 4.de ventrikelns vägg under ependymet i anslutning till den övre lillhjärnsarmen, en sträng på höger sida och en på vänster sida i övre delen av pons. Cellgrupp A4 binder samman cellgrupp A5 med cellgrupp A6.
...