Uppslagsverket

S

Signalering från bakhornets smärt- och temperaturmottagande cellgrupper till den stora rafekärnan.

Afferens från bakhornets smärt- och temperaturmottagande cellgrupper till nucleus raphes magnus.

...