Uppslagsverket

P

Preoptiska området

Area preoptica

Area preoptica är beläget på gränsen till basala framhjärnan. Området ligger framför den egentliga hypothalamusregionen, omedelbart under commissura anterior och ovanför synnervskorset. Det räknas ofta till hypothalamus anteriora/supraoptiska del (detta trots att området med avseende på fosterutvecklingen inte utgår från diencephalon utan är en del av telencephalon).

Regionen innehåller sex kärnområden:

1/ Nucleus preopticus medianus (mittställda preopticuskärnan, dorsalt i medellinjen).
2+3/ Nucleus preopticus medialis (inre preopticuskärnan, en t.hö. och en t.vä.)
4+5/ Nucleus preopticus lateralis (yttre preopticuskärnan, en t.hö. och en t.vä.)
6/ Nucleus preopticus periventricularis (periventrikulära preopticuskärnan i medellinjen)
...