Uppslagsverk

C

Cellgrupp B9

Detta är den enda av de serotoninproducerande cellgrupperna som inte är en delmängd av en rafekärna.
Cellgrupp B9 ligger diffust utspridd bilateralt och ventralt vid sidan om nucleus raphes centralis superior(Bechterew).
...