Uppslagsverk

C

Cellgrupp B6 och B8

Serotoninproducerande cellgrupper som sammantagna räknas in i nucleus raphes centralis superior (Bechterew).
...