Uppslagsverk

C

Cellgrupp B3

Serotoninproducerande cellgrupp som är en del av nucleus raphes magnus.
Nucleus raphes magnus räknas till den nedre gruppen rafekärnor.

Cellgruppens nedåtstigande axonmassan delar sig i en hö.sidig och en vä.sidig bunt - en tractus raphe-spinalis till hö. och en till vä. Tractus raphe-spinalis tar sig ner i ryggmärgen, löper i sidosträngen alldeles intill bakhornet. Under sitt förlopp ner genom hela ryggmärgen avger banan fortlöpande grenar in till nucleus postero-marginalis, till substantia gelatinosa, till nucleus proprius, till inre och yttre motorneurongrupperna, till ryggmärgens intermediära grå substans, till Onufs kärna samt till nucleus intermedio-lateralis och -medialis.

Signalflödet in i bakhornen har en smärtdämpande effekt.
...