Uppslagsverk

C

Cellgrupp B2.

Serotoninproducerande cellgrupp som är en del av nucleus raphes obscurus.
...