Uppslagsverk

C

Cellgrupp B1.

Serotoninproducerande cellgrupp som är en del av nucleus raphes pallidus.
...