Uppslagsverket

T

Tractus habenulo-interpeduncularis

Habenulo-interpedunculära ledningsbanan

Fasciculus retroflexus, Ledningsbana,habenulo-interpedunculära

Ledningsbana som utgår från habenulakärnorna baktill på thalamus och som slutar i nucleus interpeduncularis i mesencephalon. Banan är en av de viktigaste transportvägarna ner till hjärnstammen för signaler som utgått från telencephala och diencephala delar av det limbiska systemet .
...