Uppslagsverket

R

Rafekärnor, den caudala/bakre/nedre gruppen

Hit räknas i ordning från bryggans nedre del till förlängda märgens övergång i ryggmärgen:
Nucleus raphes magnus
Nucleus raphes obscurus
Nucleus raphes pallidus

Det serotoninerga signalutflödet från caudala rafekärngruppen riktar sig framförallt till:
1/ ett stort antal hjärnstamskärnor, bl.a. de motoriska och sensoriska kranialnervskärnorna,
2/ lilla hjärnans kärnor och bark samt
3/ ryggmärgskärnor av alla de slag: smärtmottagande grupper, motorneurongrupper och autonoma - preganglionära - cellgrupper.
...