Uppslagsverket

A

Ansa peduncularis

Ansa peduncularis

Ansa peduncularis ingår som en del i den undre thalamuspedunkeln och består av trådmassor som bl.a. binder samman thalamus ( den mediodorsala thalamuskärnan) med delar av orbitofrontala cortex, med insulabarken, med basala framhjärnan och med amygdala.

Ansa peduncularis tar emot serotoninerga, noradrenerga, dopaminerga, adrenerga trådar ur mediala framhjärns-bunten och fördelar dessa inom sitt territorium, framförallt till amygdala.
...