Uppslagsverket

H

Hårda hjärn-ryggmärgshinnan

Dura mater cranialis, dura mater spinalis

Duran, Hjärnhinna, hårda

Synnerligen kraftig och stark hinna av fast bindväv som påminner om segelduk/kanvas. Man brukar skilja mellan
1/den del som omger hjärnan (dura mater cranialis) och som är "fastklistrad" direkt mot skallbenens insidor och
2/den del som omger ryggmärgen (dura mater spinalis) och som är skild från kotkanalens vägg av ett relativt stort mellanrum, epiduralrummet.

Den hårda hjärnhinnan stabiliserar hjärnans läge genom att bilda a) hjärnskäran (falx cerebri), ett stramt bindvävsblad som hänger ner i den längsgående hjärnsprickan och
b) lillhjärnstältet (tentorium cerebelli) som ligger som ett lock ovanpå lilla hjärnan instoppat i den tvärgående hjärnsprickan.

Den hårda hjärnhinnan innehåller ett system av blodförande kanaler, "durans blodledare" (sinus durae matris) vilka tar emot det venösa blodet från hjärnan och transporterar ut det ur kraniehålan till den inre halsvenen på skallens utsida.
...