Uppslagsverk

D

Dopaminproducerande cellgrupper i formatio reticularis

Cell groups A8, A9, A10, A11.

Formatio reticularis dopaminproducerande nervceller ligger i mesencephalon/mitthjärnan och bildar där följande grupperingar:
Cellgrupp A8 = retrorubrala fältet
Cellgrupp A9 = substantia nigras kompakta del
Cellgrupp A10 = area tegmentalis ventralis
Cellgrupp A11 = ingår i nucleus raphes linearis
Som regel tar de olika cellgrupperna emot afferenta impulser från samma områden som de sänder signaler till: ett utpräglat tur-och-retur upplägg!

Dopaminproducerande cellansamlingar förekommer dessutom i zona incerta och i hypothalamusregionen (grupperna A12 - A15) och i bulbus olfactorius (grupp A16).
...