Uppslagsverket

A

Acetylcholinproducerande cellgrupper i hjärnan.

Cell groups Ch1 - Ch8

Acetylcholinproducerande cellgrupper i CNS, Cellgrupp Ch; formatio reticularis, Periolivära kärnorna, Nuclei periolivares, Cellgrupp Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8., Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.,

De acetylcholinproducerande cellgrupperna i formatio reticularis - i dess utvidgade definition - är begränsade till mesencephalon/mitthjärnan och basala framhjärnan samt omfattar följande medlemmar:
Cellgrupp Ch1 i nucleus septalis medialis; "bevattnar" hippocampuscomplexet.
Cellgrupperna Ch2 och Ch3 i Brocas diagonala band.
Cellgrupp Ch4 i nucleus basalis Meynert i substantia innominata.
Cellgrupp Ch5 i nucleus tegmentalis pedunculopontinus.
Strödda acetylcholinproducerande neuron
Cellgrupp Ch6 i nucleus tegmentalis dorso(postero)lateralis
Cellgrupp Ch7 i mediala habenulakärnan
Cellgrupp Ch8 i parabigeminala kärnan.
Mesulam, M-M. (2000) Structure and Function of Cholinergic Pathways in the Cerebral Cortex, Limbic System, Basal Ganglia, and Thalamus of the Human Brain, in Back to Psychopharmacology - The Fourth Generation of Progress. ACNP..)

Under begreppet "acetylcholinproducerande cellgrupper i CNS" skall, utöver ovanstående, följande räknas in:
1/ Alfa- och gammamotorneuron
2/ Preganglionära autonoma neuron
3/ De små periolivära kärnorna runt oliva superior, vilkas axoner bildar Rasmussens nerv/nervtrådsbunt
4/ Små cellgrupper, s.k. striosomer, utspridda i svanskärnan/nucleus caudatus, i skalkärnan/putamen och i accumbenskärnan.
5/ Cellgrupper i Callejas öar i anslutning till nucleus accumbens.
...