Uppslagsverket

L

Linjära rafekärnan

Nucleus raphes linearis

Rafekärna, linjära

Kärnan, som räknas till den rostrala/övre gruppen rafekärnor, ligger i medellinjen baktill/dorsalt i mesencephalons rostrala/övre del och gränsar mot hypothalamus. Den innehåller blott ett fåtal serotoninproducerande neuron samt delar av den dopaminproducerande cellgruppen A11.
...