Uppslagsverket

S

Serotoninproducerande cellgrupper formatio reticularis.

Cellgrupp B.

Cell groups B1 - B9.

Serotoninproducerande neuron påträffas som större eller mindre ansamlingar utspridda i hela hjärnstammen men är huvudsakligen koncentrerade som cellgrupper i formatio reticularis mittparti (rafeområdet). De serotoninproducerande cellgrupperna ingår, med få undantag, som delmängder i de olika rafekärnorna. Procentdelen serotoninproducerande neuron i de olika rafekärnorna varierar från ca. 10% i nucleus raphes pontis till ca. 80% i nucleus raphes dorsalis.

Följande serotoninproducerande cellgrupper har kartlagts (refs 11.1, 11.2):
Cellgrupp i nucleus raphes pallidus
Cellgrupp i nucleus raphes obscurus
Cellgrupp i nucleus raphes magnus
Cellgrupp B4 saknas(?) hos primater
Cellgrupp i nucleus raphes pontis
Cellgrupperna i nucleus raphes centralis superior(Bechterew)
Cellgrupp i nucleus raphes dorsalis
Cellgrupp ligger diffust utspridd bilateralt och ventralt vid sidan om nucleus raphes centralis superior(Bechterew).
...