Uppslagsverk

T

Tanocyt

Tanycyte

Ependymal celltyp försedd med enstaka radiellt arrangerade utskott och särskilt rikligt förekommande i 3dje ventrikelns djupa ventrala delar där utskotten tränger in till hypothalamus och dess blodkärl. Tanycyterna förmodas utgöra transportvägar mellan cerebrospinalvätskan och innanförliggande djupare delar av nervvävnaden.
...