Uppslagsverket

M

Mittställda rafekärnan

Nucleus raphes medianus

Rafekärna, mittställda

Kärnan, som räknas till den rostrala/övre gruppen rafekärnor, ligger i medellinjen baktill/dorsalt i bryggans rostrala/övre del på gränsen in mot mesencephalon. Den innehåller serotoninerga neuron som tillhör, den huvudsakligen, mer ventralt belägna cellgruppen B6 + B8.
...