Uppslagsverket

B

Bryggans rafekärna

Nucleus raphes pontis

Rafekärna, pontina

Kärnan, som räknas till den rostrala/övre gruppen rafekärnor, ligger i medellinjen baktill/dorsalt i bryggans rostrala/övre del. Den innehåller den lilla serotoninerga cellgruppen B5.
...