Uppslagsverket

B

Bleka rafekärnan

Nucleus raphes pallidus

Rafekärna, pallidus

Kärnan, som räknas till den caudala/nedre gruppen rafekärnor, ligger i medellinjen framtill/ventralt i förlängda märgens nedre del. Den innehåller den serotoninerga cellgruppen B1.
...