Uppslagsverk

O

Otydliga rafekärnan

Nucleus raphes obscurus

Rafekärna, otydliga

Kärnan, som räknas till den caudala/nedre gruppen rafekärnor, ligger i medellinjen baktill/dorsalt i förlängda märgens nedre del. Den innehåller den serotoninerga cellgruppen B2.
...