Uppslagsverket

S

Signalinflöde från övre, inre och nedre vestibulariskärnorna till vermis nodulus del.

Signalinflödet går även "dubblerat" in till nucleus fastigii och vermisbarken.

Detta är ett av många exempel på hur "hopblandade" vestibulo- och spinocerebellum med utflöde från nucleus fastigii i själva verket är, och som förklarar varför uppdelningen i en särskild vestibulo-cerebellär del kan ifrågasättas.
...