Uppslagsverket

F

Fasciculus uncinatus fortsättning genom mesencephalon upp till thalamus.

Fasciculus uncinatus cerebelli fortsättning genom mesencephalon upp till thalamus.
...