Uppslagsverket

U

Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris rostralis.

Ryggmärgens övre lillhjärnsbana(tractus spino-cerebellaris rostralis) utgår från borderceller och från interneuron i ryggmärgens intermediära grå substans i övre halvan av ryggmärgen, särskilt i intumescentia cervicalis.
...