Uppslagsverket

U

Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris anterior.

Ryggmärgens främre lillhjärnsbana (tractus spino-cerebellaris anterior) utgår från borderceller och från interneuron i ryggmärgens intermediära grå substans i nedre halvan av ryggmärgen, särskilt i intumescentia lumbalis.
...