Uppslagsverket

B

Babinskis tecken.

Babinskys tecken

Babinskis tecken innebär att stortån ofrivilligt böjs uppåt eller neråt när fotsulans lilltåsida, från hälen fram till lilltån, smärtstimuleras i måttlig grad.
Böjs stortån neråt, tån "knips ihop", är Babinskis tecken normalt och anges som negativt.
Böjs stortån uppåt, tån "spretar/sträcks upp", är Babinskis tecken onormalt och anges som positivt.
"Positiv Babinski" talar mycket starkt för en skada på pyramidbanan, dock inte om vederbörande är yngre än 1 år eller svårt alkoholberusad..
...