Uppslagsverket

S

Spastisk pares

Clonus, Klonus

Begreppet omfattar följande symptom:
Förstärkta sträckreflexer
Clonus (upprepade men avklingande muskelsammandragningar i en plötsligt uttänjd muskel ex.vis i samband med att en sträckreflex utlösts)
Ökad muskeltonus(spänning); särskilt i tyngdkraftsmotverkande muskler, d.v.s. i sträckarmuskler i den nedre extremiteten och i böjarmuskler i den övre extremiteten.
...