Uppslagsverket

A

Aktivering av muskulatur främst i armar och ben samt delvis i bål och hals.

Cerebro- Pontocerebellum, i samarbete med cortex cerebralis samt tractus cortico-nuclearis och tractus cortico-spinalis, påverkar motoriken på ett invecklat och förfinat sätt. Det handlar om förberedelsen och den tidsmässiga samordningen av olika enskilda muskler och muskelgrupper, som skall aktiveras vid ett visst moment under en följd av komplicerade rörelser. Främst handlar det om extremitetsmotorik, mimikens motorik och talets motorik.
...