Uppslagsverket

A

Aktivering av muskulatur främst i armar och ben samt delvis i bål och hals.

På grund av att signaleringen från ena sidans nucleus interpositus, i viss mån, når över till motsatta sidans reticulära kärnor, så kommer även kontralateral muskulatur att aktiveras.
...