Uppslagsverket

M

Motorisk ändplatta.

Synapsliknande kontaktområden mellan motorneuronändslut och tvärstrimmiga muskelceller.

Signalerna från motorneuronen överförs med hjälp av acetylcholin (transmittorsubstansen i ändplattorna). Det acetylcholin som frigörs vid signaleringen, och som då utlöser muskelcellens sammandragning, bryts mer eller mindre omedelbart ner av enzymet acetylcholinesteras, vilket möjliggör att muskeln kan slappna av. Om inte nedbrytningen äger rum blir muskelcellerna kvar i ett sammandraget tillstånd: kramp(tetanus).
...