Uppslagsverket

S

Signalinflöde från formatio reticularis i pons och medulla oblongata till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.

...