Uppslagsverket

K

Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris anterior.

Kantceller o interneuron belägna i framhornen och i den intermediära grå substansen i ryggmärgens nedre halva. Dessa nervceller är ursprunget för tractus spino-cerebellaris anterior.
...