Uppslagsverket

K

Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris rostralis.

Kantceller o interneuron belägna i framhornen och i den intermediära grå substansen i ryggmärgens övre halva. Dessa nervceller är ursprunget för tractus spino-cerebellaris rostralis.
...