Uppslagsverket

S

Signalflöde från prefrontala barken (PFC) till ponskärnorna.

Trådantalet från prefrontala barken till ponskärnorna är troligtvis det största av de kortikala trådutflöden som riktar sig till cerebellum. Detta förhållande driver på uppfattningen att cerebellum vid sidan om sina välkända motoriska funktioner även skulle vara av betydelse för kognitiva funktioner.
...