Uppslagsverket

S

Signalflöde från tinninglobens bark till ponskärnorna.

...