Uppslagsverket

S

Signalflöde från hjässlobens bark till ponskärnorna.

...