Uppslagsverket

S

Signalflöde från sensoriska barken (SS1) till ponskärnorna.

...