Uppslagsverket

S

Signalflöde från somato-motoriska barken (SM1) till ponskärnorna och vidare till ryggmärgen genom pyramidbanan.

Signalflödet från somato-motoriska cortex till ponskärnorna för vidare befordran till Cerebo/Pontocerebellum, är måttligt omfattande med avseende på trådantal men av mycket stor betydelse med avseende på funktion. Dels omfattar signalflödet information som även förmedlas till ryggmärgen via tractus cortico-spinalis, särskilt den laterala delen, och dels den viktiga återkopplingen/svaret på Cerebo/Pontocerebellums signalering till somato-motoriska cortex.
...