Uppslagsverket

H

Hjärnans vattenledning

Aqueductus cerebri

Vattenledningen, Akvedukten

Smal kanal, 1 - 2 mm bred, som tillhör hjärnans ventrikelsystem. Vattenledningen är belägen i mitthjärnan och binder ihop 3dje ventrikeln med den 4de ventrikeln.
...