Uppslagsverket

S

Signalutflöde från nucleus dentatus till lamina tecti i mesencephalon.

...