Uppslagsverket

H

Hjärnans artärcirkel

Circulus arteriosus cerebri

Circulus Willisi

den circulära artärslynga som omger mellanhjärnans undersida och som avger de artärer som förser stora hjärnan med blod.

Artärcirken uppstår på följande sätt. De bakre storhjärnsartärerna, en på på hö. och en på vä. sida, är baktill förenade med varandra genom sitt gemensamma ursprung ur basartären. Den bakre storhjärnsartären avger framåt den bakre sammanbindningsartären som ansluter till den inre halsartärens greningsställe eller till den mellersta storhjärnsartärens allra första del. Härifrån avgår, i sin tur, den främre storhjärnsartären. De båda främre storhjärnsartärerna kommer att ligga tätt bredvid varandra och förbinds med varandra över medellinjen av den främre sammanbindningsartären. Cirkeln är sluten!!

DET ÄR VIKTIGT ATT HÅLLA I MINNET ATT DET FÖRELIGGER STORA INDIVIDVARIATIONER I ARTÄRCIRKELNS UTSEENDE.

Man kan säga att artärcirken tillförs blod med hjälp av 4 st stora yttre pulsådror Framtill tar sig den högra och vänstra inre halsartären in till hjärnans undersida genom en kanal i tinningbenet. Baktill tar sig den högra och vänstra kotartären in i kraniehålan genom det stora nackhålet. De båda kotartärerna smälter ihop till basartären.

Artärcirkeln avger sedan de 6 större hjärnartärerna: hö. och vä. bakre storhjärnsartär, hö. och vä. mellersta storhjärnsartär samt hö. och vä. främre storhjärnsartär.

Artärcirkeln anses, åtminstone hos yngre individer, utgöra ett möjligt säkerhetssystem vars betydelse visar sig om någon av de fyra tillförande pulsådrorna skulle bli tilltäppt. Med hjälp av de olika sammanbindnings-artärerna kan områden som annars skulle blivit utslagna, förses med blod.
...