Uppslagsverk

N

Nucleus dentatus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen .

Nucleus dentatus huvudutflöde av nervtrådar tar sig in i den övre lillhjärnsarmen på ursprungssidan och korsar sedan, i höjd med colliculus inferior, över till den kontralaterala sidan av mesencephalon.
...