Uppslagsverket

S

Signalutflöde från nucleus interpositusi till formatio retikularis i pons och medulla oblongata.

...