Uppslagsverket

F

Främre yttre centrala (perforerande) hjärnartärsgruppen (från den mellersta storhjärnsartären)

Arteriae centrales (alt. perforantes) anteriores laterales (från a.cer.media)

Hjärnartärer; Lenticulo-striatala, Hjärnartärer; Thalamo-striatala, Hjärnartärer, främre yttre centrala perforerande artärgruppen, Hjärnartärer, främre perforantartärgruppen, Främre centrala perforerande hjärnartärerna

Dessa smala till en början ogrenade artärer avges som på en rad - palissadliknande - huvudsakligen från den mellersta storhjärnsartären (a.cerebri media) efter det att denna avgått från den inre halsartären på hjärnans undersida och innan det att den(d.v.s. a.cerebri media)nått ut på insulan i sidofårans botten på hjärnans utsida.
De främre centrala perforerande hjärnartärerna tar sig in i hjärnan via det främre kärlinsläppet (substantia perforata anterior).
...