Uppslagsverket

K

Kollateraler från tractus cortico-spinalis lateralis till ponskärnor.

...