Uppslagsverket

S

Signalutflöde från nucleus interpositus till Centrum medianum i thalamus.

...