Uppslagsverket

S

Signalutflöde från nucleus interpositus till lamina tecti i mesencephalon.

Signalutflödet är avsett för syn- och hörselanknutna kärnområden i mesencephalon.
...