Uppslagsverket

N

Nucleus interpositus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen.

Nucleus interpositus huvudutflöde av nervtrådar tar sig in i den övre lillhjärnsarmen på ursprungssidan och korsar sedan(i övre lillhjärnsarmkorsningen), i höjd med colliculus inferior, över till den motsatta sidan av mesencephalon.
...