Uppslagsverket

R

Retikulära ponskärnan

Nucleus reticularis pontis

Retikulära bryggkärnan, Bryggans retikulära kärna

Hör till formatio reticularis inre/mediala del. Sänder nervtrådar i tractus reticulo-spinalis och tar emot signaler från bl.a. lilla hjärnan.
...